Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021 Dagordning


LUDVIKA PADDLARKLUBBS Årsmöte 2021-05-11

 

Dagordning

 

 • 1 Mötets öppnade.

 

 • 2 Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

 • 3 Godkännande av dagordningen.

 

 • 4 Val av ordförande för mötet.

 

 • 5 Val av sekreterare för mötet.

 

 • 6 Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

 

 • 7 Föredragning av samt godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.

 

 • 8 Föredragning av samt godkännande av kassarapport för 2020.

 

 • 9 Revisorernas berättelse för sistförflutet år läses upp.

 

 • 10 Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

 

 • 11 Val av ordförande för ett år.

(Mandatperioden utgången för: Bengt Hjort)

 

 • 12 Val av 2 styrelseledamöter för två år.

(Mandatperioden utgången för Anders Eriksson, Anki Gudmundsson)

 

 • 13 Val av två styrelsesuppleanter för ett år.

(Mandatperioden utgången för Robert Andersson och Tommy Rislund)

 

 • 14 Val av två revisorer för ett år.

(Mandatperioden utgången för Vivi-Anne Karlsson och Peter Johannesson)

 

 • 15 Val av en revisorssuppleant för ett år.

(Mandatperioden utgången för Magnus Ström.)

 

 • 16 Val av ledamöter i valberedningen för ett år.

(Mandatperioden utgången för, Anki och Carina)

 

 • 17 Val av ett ombud som representant vid Dalarnas Kanotförbund årsmöte

 

 • 18 Medlemsavgifter för 2021.

Förslag till Medlemsavgifter för 2021 /kvarstår från 2020):

Ungdom tom 18 år             50:-
Vuxen:                                100:-

                      Familj:                                200:-

 

 • 19 Genomgång och godkännande av Verksamhetsplan för 2021

 

 • 20 Genomgång och godkännande av Budget för 2021

 

 • 21 Övriga frågor samt förslag från medlemmarna.

 • 22 Mötets avslutande.
Uppdaterad: 13 MAJ 2020 22:21 Skribent: Ann-Christine Gudmundsson

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

Postadress:
Ludvika PK - Kanot
Kajvägen 1
77131 Ludvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ludvikapaddlarklubb@...

Se all info